Home

INW-EKO Outsourcing Doradztwo Środowiskowe

Firma INW-EKO kieruje swoją ofertę do firm (głównie z sektora MŚP), osób prywatnych i jednostek administracji samorządowej. Organizujemy również wykłady, zajęcia i szkolenia różnych grup społecznych z zakresu ochrony środowiska. Oferujemy profesjonalną obsługę i pomoc w dziedzinie ochrony środowiska.

 

OBSŁUGA INWESTYCJI

Istotnym elementem działalności firmy OUTSOURCING Doradztwo Środowiskowe INWEKO jest wykonywanie analiz i opracowań przy realizacji nowych inwestycji w ramach funkcjonowania Państwa firmy. Gwarantujemy pomoc w zakresie prawa ochrony środowiska oraz uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przy planowaniu oraz wdrażaniu inwestycji.

W ramach obsługi inwestycji oferujemy:

 • wnioski o wydanie  decyzji o środowiskowych  uwarunkowaniach  zgody  na  realizację  przedsięwzięcia, w tym:
  • karty informacyjne przedsięwzięć,
  • raporty oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
 • wnioski o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie: odzysku, unieszkodliwiania, zbierania i transportu odpadów,
 • informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania nimi,
 • wnioski o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów, o uzyskanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, programy gospodarki odpadami, pozwolenia na wytwarzanie odpadów,
 • prognozowanie emisji hałasu dla projektowanych i istniejących inwestycji,
 • wnioski do uzyskania pozwoleń zintegrowanych (IPPC),
 • inwentaryzacje przyrodnicze.

Pośredniczymy w kontaktach z organami i urzędami w celu uzyskania decyzji w zakresie ochrony środowiska.

Z myślą o przedsiębiorcach branży spożywczej tworzymy i wdrażamy systemy jakościowe HACCP czy GHP.

Przygotowujemy niezbędną dokumentację w zakresie ochrony środowiska dla inwestycji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Oferujemy również sporządzenie wniosków o dofinansowanie inwestycji.


OBSŁUGA FIRM – OUTSOURCING ŚRODOWISKOWY

Pragniemy zaproponować Państwu współpracę z zakresu doradztwa środowiskowego. Nasze Biuro oferuje Państwu profesjonalną pomoc w prowadzeniu w przedsiębiorstwie dokumentacji pozwalającej wywiązać się z obowiązków, wynikających z polskiego prawa oraz unijnych dyrektyw.

W ramach stałej współpracy oferujemy:

 • prowadzenie wymaganej ewidencji sprawozdawczej do urzędu,
 • opracowywanie sprawozdań za korzystanie ze środowiska – rozliczanie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska,
 • sporządzanie rocznych sprawozdań o osiągniętych poziomach odzysku, recyklingu oraz naliczanie opłat produktowych,
 • sporządzanie wniosków o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów, o uzyskanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, program gospodarki odpadami,
 • sporządzanie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania nimi,
 • opracowywanie wniosków o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie: odzysku, unieszkodliwiania, zbierania i transportu odpadów,
 • opracowywanie przeglądów środowiskowych,
 • reprezentowanie Państwa firmy w kontaktach z przedstawicielami jednostek administracji publicznej,
 • reprezentowanie Państwa firmy podczas kontroli organów inspekcyjnych,
 • doradztwo środowiskowe w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, doradztwo środowiskowe podczas nowych projektów inwestycyjnych.

Powierzając nam opiekę nad dokumentami zyskują Państwo cenny czas oraz pewność wypełniania obowiązków zgodnie z bieżącymi przepisami ochrony środowiska.


OFERTA DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDOWYCH

 • Programy Ochrony Środowiska dla poszczególnych szczebli organów samorządowych,
 • raporty z realizacji Programów Ochrony Środowiska dla poszczególnych szczebli samorządowych,
 • sprawozdania z Planów Gospodarki Odpadami dla poszczególnych szczebli samorządowych,
 • Programy usuwania azbestu (inwentaryzacja),
 • Prognozy oddziaływania na środowisko Programów ochrony środowiska oraz Planów Gospodarki Odpadami dla poszczególnych szczebli organów samorządowych,
 • Pozyskiwanie  środków  finansowych  na  inwestycje  proekologiczne  -  z  Narodowego  Funduszu  Ochrony   Środowiska  i Gospodarki   Wodnej   oraz z   funduszy wojewódzkich    (WFOŚiGW    tj.    Wojewódzki    Fundusz  Ochrony    Środowiska  i Gospodarki Wodnej),
 • wnioski o wydanie  decyzji o środowiskowych  uwarunkowaniach  zgody  na  realizację  przedsięwzięcia, w tym:
  • karty informacyjne przedsięwzięć,
  • raporty oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

 

Edukacja ekologiczna

Firma INWEKO poszerzyła swoją ofertę o szkolenia, których zakresem jest ekologia i propagowanie postaw eko.

Na Państwa zlecenie tworzymy programy edukacyjne towarzyszące projektom inwestycyjnym, gwarantujemy pomoc w pozyskaniu środków na działalność w zakresie edukacji ekologicznej.

Organizujemy prelekcje, warsztaty dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych trenerów i animatorów przy wykorzystaniu nowatorskich metod nauczania.

Celem zajęć jest zdobycie wiedzy z ochrony środowiska oraz kształtowanie prawidłowych postaw proekologicznych.

Szkolenia mogą odbywać się w dowolnie ustalonym wcześniej terminie i cenie.


Nasze wszystkie usługi wykonywane są przez specjalistów posiadających fachową wiedzę i doświadczenie. Do każdego naszego Klienta podchodzimy indywidualnie, gwarantując terminowość oraz rzetelność wykonania opracowań.

Oferujemy Państwu przystępne ceny  i  korzystne warunki współpracy.

Wszelkie zapytania proszę kierować na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub telefonicznie  pod  numer
782-014-017 lub  603-094-118 .

Zapraszamy do współpracy! Działamy na terenie całego kraju.